Eficiență și responsabilitate de mediu

Membru ECOTIC

0 +
Experiență
0 K
Producători
0 +
Tone DEE

ECOTIC gestionează deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) în numele a aproximativ 700 de producători și importatori afiliați.

ECOTIC asigură și supervizează întregul proces de preluare, transport, dezmembrare și reciclare astfel încât, la final, DEEE să nu mai reprezinte un pericol. 200 000 tone DEEE au fost gestionate în sistemul ECOTIC de la începuturi și până astăzi. Consultanța promptă și specializată oferită producătorilor de echipamente electrice, baterii si acumulatori este un element definitoriu al ECOTIC.

Logo ECOTIC
Ecotic preluare responsabilitate mediu

ECOTIC acționează constant pe trei mari paliere pentru a avea eficiență în activitățile propuse+

ECOTIC a introdus în anul 2007, pentru prima data în piața din Romania, Timbrul Verde®, un simbol care a devenit în timp, pentru consumatori, o garanție a gestionării DEEE.

Infrastructura de colectare

Dezvoltarea continuă și susținută a infrastructurii de colectare – reciclare – valorificare a deșeurilor

Informarea publicului

Informarea publicului din România în ceea ce privește necesitatea colectării și reciclării DEEE și DBA (deșeuri de baterii și acumulatori)

Implicare legislativă

Contribuții constante la inițiative legislative și instituționale care să reglementeze corect și eficient acest domeniu.