Acord și informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 


CINE SUNTEM?


Vlamir Impex SRL este Operator de date cucaracter personal cu sediul in România, Str. Gârlei, 36-38, Sector 1, București, CUI: RO338924, J40/12608/1992, e-mail: protectiadatelor@vlamir.ro, telefon: +4 021 232 6323

CE DATE PRELUCRĂM?


Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt:

 • Date de contact: nume si prenume, adresă, numere de telefon, adresă de e-mail, număr de fax;
 • Date personale: date privind efectuarea platilor, canalul de contact preferat, numele companiei unde lucrati, functia etc.;
 • Informatii despre Utilizarea site-ului nostru și a informațiilor comunicate (adresa de ip, durata de utilizare a unei pagini, paginile vizitate într-un anumit interval de timp);
 • Informații colectate din vânzări și servicii: informații referitoare la achiziții si contracte și informații privind opțiunea de suport și service, inclusiv solicitarile de service.
 • Informații privind istoricul clientului: ratele de satisfacție a clienților, ofertele primite, data de comandă, lista de prețuri, informații privind garanția, istoric de service.

Colectarea datelor cu caracter personal


Colectarea datelor se poate face prin:

 • completarea si transmiterea formularului de contact de pe site;
 • prin abonare la newsletter pe site-ul vlamir.ro;
 • prin intermediul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici (sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a unei pagini, paginile vizitate într-un anumit interval de timp);
 • prin contact telefonic direct sau prin alte mijloace prin care ne transmiteti benevol date de contact pentru a putea raspunde solicitarilor dumneavoastra.
  Scopurile pentru care pot fi prelucrate datele cu caracter personal
 • Raspuns la solicitarile dvs.: Colectarea datelor cu caracter personal prin formularul de pe site are scopul principal de a oferi răspuns la orice solicitare/întrebare pe care ne-o adresati, dându-ne posibilitatea sa va contactam si sa va oferim informatiile necesare. Aceste date (ex. adresă e-mail, număr telefon, nume) sunt necesare pentru o bună comunicare între societatea noastră și Dvs., în calitate de potenţial client.
 • Imbunatatirea experientei dvs. de navigare pe site-ul nostru: Prin intermediul unor coduri de tracking instalate pe platforma noastră de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a unei pagini, paginile vizitate într-un anumit interval de timp. Toate aceste informații colectate au ca scop exclusiv: oferirea unei experienţe optimizate și îmbunătățite de fiecare dată privind funcționarea platformei noastre.

Transmiterea de informatii si oferte in perioada precontractuala: In cazul in care sunteti interesati de produsele, solutiile si serviciile noastre si solicitati mai multe informatii este necesar sa va transmitem toate detaliile necesare.
In situatia in care incheiati un contract cu noi este necesar sa prelucram si alte date cu caracter personal despre care veti fi informat inainte de semnarea contractului.


CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

 • Angajatii nostri care au nevoie de datele dvs cu caracter personal pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu; Controlăm accesul la informațiile cu caracter personal acordând acces numai persoanelor care au nevoie să le folosească pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu și numai în scopurile relevante.
 • Vă aducem la cunoștință că în scopul funcționării eficiente a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite, dupa caz, o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulamentul UE 679/2016 (GDPR) şi să asigure protecţia drepturilor Dvs.


CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.?


Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate şi stocate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție. Vlamir Impex SRL va păstra informațiile dumneavoastră doar atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate și pentru orice alte scopuri conexe permise (de exemplu, acolo unde este relevant, pentru apărare în cazul unei reclamații împotriva noastră). Așadar, dacă informația este utilizată în două scopuri, o vom reține până la expirarea scopului cu cea mai lungă perioadă, dar ea nu va mai fi utilizata în scopul cu perioada mai scurtă, odată ce această perioadă a expirat.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:
dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea Vlamir Impex SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., Vlamir Impex SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către Vlamir Impex SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Vlamir Impex SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea Vlamir Impex SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Vlamir Impex SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când:

(i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

(iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Vlamir Impex SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; Vlamir Impex SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea Vlamir Impex SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri:

(i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Vlamir Impex SRL să verifice exactitatea datelor;

(ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(iii) Vlamir Impex SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 

(iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Vlamir Impex SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.; Vlamir Impex SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, în cazul în care veți solicita acest lucru;
dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, în modul în care au fost furnizate către Vlamir Impex SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; pentru exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Vlamir Impex SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive rezonabile, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal;
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Vlamir Impex SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.


CUM AVEȚI ACCES LA DATELE DVS.?


Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Str. Gârlei, 36-38, Sector 1, București, email: protectiadatelor@vlamir.ro
Vlamir Impex S.RL se obligă să vă furnizeze informațiile solicitate de Dvs. în format electronic atunci acest lucru când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.
Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în cadrul exercitării de catre Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Vlamir Impex S.RL gratuit. Astfel, în cazul în care cererile pe care Dvs. le formulaţi sunt considerate nefondate sau excesive din cauza unui caracter repetitiv, Vlamir Impex S.RL poate:
• (i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
• (ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Vă mulțumim!